čiulpti


čiulpti
čiul̃pti, -ia, -ė 1. tr. SD332, K traukti skystį, siurbti, žįsti, gerti: Bitės medų iš žiedų čiul̃pia Št. Dėlė kraują čiul̃pia Kp. Svečiai alaus čiulpia Vaižg. Paršai turbūt nesveiki, kad ėdalo neėda, tik skystimą čiulpia Kp. Kad tu tą pypkę čiulpi, tai veliuk katės uodegą įsikąsk Plv. Čiulpia kai vaikas papą Sln. 2. intr. lūpomis čiulpimo garsą išduoti: Šaukdamas šunį, gindamas ašvienį čiul̃pia J. Su lūpomis čiul̃pk jautį gaudydamas J.
◊ kraũją čiul̃pti; išnaudoti.
pirštùs čiul̃pti
1. graužtis, gailėtis: Tai daba galės pirštus čiulpti, ka taip pigiai karvę pardavė Kv.
2. gėrėtis (kuo), labai norėti, trokšti: Tos mergos pirštus čiulpdavo apie tą vyrą Šmk.
\ čiulpti; apčiulpti; atsičiulpti; įčiulpti; iščiulpti; nučiulpti; pačiulpti; pričiulpti; sučiulpti; užčiulpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • čiulpti — čiul̃pti vksm. Čiul̃pti saldai̇̃nį, pýpkę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žįsti — žįsti, žìnda (žìndi, žindžia), žìndo K.Būg, Š, Rtr, RŽ, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; Q431, SD351, SPI213, R, MŽ, Sut, D.Pošk, M, L, ŠT126,194 1. tr., intr. Trg, Prn, Lzd, KBII150 čiulpti pieną (iš krūties, spenio) (apie kūdikį, jauniklį): Išalkęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siurbti — 1 siur̃bti, ia, ė tr. K, DŽ; M 1. tam tikrais organais čiulpti, traukti: Dėlė siurbia kraują Š. Bitė iš daug kur medaus siur̃bia Grž. Kaip bitelės siurbiam medų iš žiedelių LMD(Sln). Kraują siurbiantys vabzdžiai rš. | refl. tr. Š. ║ absorbuoti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžįsti — K, Rtr; N 1. intr. pajėgti žįsti: Veršis daug įžìnda, ale dar neišžinda J. 2. tr. sužįsti: Antrą pusę [karvės krekenų] reikia duoti jos pačios veršiui įžįsti LMD. | prk.: Kada vaikelis turės žindytoją gailinykę, girtuoklę, paleistuvę, įžįs iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Liste Swadesh Du Lituanien — Liste Swadesh de 207 mots en français et en lituanien. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh du lituanien — Liste Swadesh de 207 mots en français et en lituanien. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • Liste swadesh du lituanien — Liste Swadesh de 207 mots en français et en lituanien. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • Lituanien (liste Swadesh) — Liste Swadesh du lituanien Liste Swadesh de 207 mots en français et en lituanien. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • čiulpt — čiùlpt išt. Kū̃dikis čiùlpt čiùlpt ir pradėjo nýkštį čiùlpti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apskritažiomenės — apskritažiomẽnės sf. pl. (2) BŽ219 zool. žuvys apskritais, pritaikytais čiulpti, žiomenimis (Cyclostomata): Nėgės priklauso apskritažiomenių klasei T.Ivan …   Dictionary of the Lithuanian Language